CHRG Network platform

Green energy ev charging

Łączymy przemysł motoryzacyjny i energetyczny

Obecna transformacja energetyczna zakłóca status quo. Pojawia się nowe, ekologiczne źródło energii, prowadzące do strukturalnej i trwałej zmiany podaży, popytu i cen.

Po stronie podaży będziemy mieć zdecentralizowaną sieć małych producentów energii. Po stronie popytu będziemy mieli do czynienia z całkowitą transformacją transportu paliw kopalnych w kierunku czystych pojazdów, które są w pełni zasilane energią elektryczną.

Jesteśmy tutaj, aby wspierać każdą osobę lub firmę, która chce przyczynić się do tej transformacji.

Stwórzmy razem społeczną sieć CHRG!

GET IN CHRG!