CHRG Network platform

Green energy ev charging

Mēs savienojam automobiļu un enerģētikas nozari

Pašreizējā enerģijas pāreja izjauc status quo. Parādās jauns zaļās enerģijas avots, kas noved pie strukturālām un pastāvīgām izmaiņām piedāvājumā, pieprasījuma struktūrā un cenās.
Piegādes pusē mums būs decentralizēts mazo enerģijas ražotāju tīkls. Pieprasījuma pusē fosilā kurināmā transports tiks pilnībā pārveidots par tīru transportlīdzekli, kas pilnībā darbināms ar elektrību.
Mēs esam šeit, lai pilnvarotu ikvienu personu vai uzņēmumu, kas vēlas dot savu ieguldījumu šajā pārejā.

Kopīgi izveidosim cilvēku CHRG”tīklu!

GET IN CHRG!