Load guard för Etrel-stationer 400A

269.00 excl VAT

Load Guard är en sensor installerad i byggnadens elektriska skåp där den mäter de elektriska strömmarna och skickar data i realtid till laddstationen. Det är särskilt viktigt i situationer där laddstationer inte har en dedicerad strömförsörjning utan snarare delar tillgänglig ström med andra konsumenter i byggnaden. INCH-laddningsstationer svarar på mottagen data genom att minska laddkraften för att hålla en total belastning på installationen under installationens nominella värde, eller genom att öka dem för att utnyttja den återstående tillgängliga kraften för snabbare laddning.

Slut i lager

Press & Compare Wallboxes