Vi återbetalar 21% MOMS för:

– Momsregistrerade affärsenheter i EU.

– privat- och företagskunder från Schweiz och Norge

– kunder från andra länder utanför EU

För frågor kan du kontakta – rokas@chrg.network

Your cart is currently empty.

Return to shop